Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sportu uprzejmie informuje i zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w sali konferencyjnej Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych mieszczącego się przy ul. Legnickiej 65.

 

Odbędzie się ono 1 lipca 2008 o godz. 18:00, w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć powinni wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Tegoroczne spotkanie jest ostatnim sprawozdawczym za rok, w czasie czwartego Walnego Zgromadzenia będziemy wybierać nowe władze Stowarzyszenia. Spotkanie zostanie przeprowadzone według poniższego porządku obrad.


1. Otwarcie zebrania
2. Podsumowanie działalności w ostatnim roku
3. Przedstawienie bieżącej sytuacji Stowarzyszenia
4. Plany (krótko i długo terminowe)
5. Wolne wnioski
6. Podsumowanie zebrania

UWAGA!

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, która mieści się przy ul. Legnickiej 65, obok prezentujemy mapkę dotarcia do siedziby SEKTOR-a 3.

Liczymy na dużą frekwencję i prosimy o potwierdzenie przybycia.