Nordic Walking jest dyscypliną, która przynosi naszemu ciału same korzyści. Jednak jak przy każdej aktywności fizycznej ważny jest taki etap jak rozgrzewka. Pamiętając o istocie tej części chodu Nordic Walking postanowiliśmy ogłosić konkurs.

Polega on na wymyśleniu i przesłaniu nam zestawu ćwiczeń przygotowujących nasze ciało i mięśnie do chodu nordyckiego. Aby całość była bardziej interesująca liczymy na Państwa pomysłowość. Zachęcamy do dołączania opisów poszczególnych ćwiczeń zdjęć i krótkich pokazów filmowych. Najciekawsze pomysły zostaną umieszczone u nas na stronie, a najlepszy zostanie nagrodzony książką o Nordic Walking.

Na wszystkie zgłoszenia czekamy do końca czerwca na nordicwalking@fan.org.pl. Liczy się kreatywność i pomysłowość. Zachęcamy do udziału w zabawie.

REGULAMIN:

1. Organizatorem KONKURSU jest sekcja Nordic Walking FAN Team działająca w Stowarzyszeniu Promocji Sportu FAN

2. W KONKURSIE może wziąć udział każdy czytelnik serwisu – fan.org.pl.

3. KONKURS polega na wymyśleniu i przesłaniu na maila sekcji zestawu ćwiczeń. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zestawy ćwiczeń.

4. Zestawy ćwiczeń powinny być nadsyłane e-mailem pod adres nordicwalking@fan.org.pl, propozycje muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, w tytule e-maila proszę umieścić słowo „KONKURS„.

5. Termin nadsyłania propozycji mija w poniedziałek 30 czerwca 2008 r., o godzinie 24:00. Wszelkie propozycje nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

6. Spośród nadesłanych propozycji instruktorzy współpracujący z grupą Nordic Walking FAN Team wybiorą najlepszy zestaw ćwiczeń. Uwaga: Sekcja zastrzega sobie możliwość odrzucenia wszystkich propozycji, jeśli żadne z nich nie będzie spełniało swojej funkcji.

7. Zestaw ćwiczeń powinien przygotować nas w pełni do spaceru z kijkami, mile widziane wizualizacje ćwiczeń lub szczegółowe opisy.

8. Nadsyłając swoje propozycje ich autorzy zgadzają się na wykorzystywanie zaproponowanych ćwiczeń w zajęciach prowadzonych przez instruktorów sekcji.

9. Autor najlpeszego zestawu ćwiczeń zostanie nagrodzony książką o Nordic Walking. Sekcja zastrzega sobie możliwość nagrodzenia więcej niż jednej osoby.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czwartek, 10 lipca 2008 r.

Kasia Moskal