15 maja 2008 roku wrocławskie Muzeum Architektury będzie gościło ludzi charyzmatycznych, zaangażowanych, pragnących pozytywnych zmian – obecnych członków organizacji pozarządowych oraz młodzież, która szuka swojego miejsca we współczesnym środowisku.

Targi Organizacji Pozarządowych, bo tak brzmi nazwa projektu, realizowany jest przez lokalny komitet międzynarodowej organizacji AISEC z Akademi Ekonomicznej. Jest to nie tylko szansa dla studentów i uczniów liceów, lecz także możliwość zawarcia wzajemnej współpracy między organizacjami zarówno o podobnych profilach jak i zupełnie innych. Organizacje pozarządowe mają okazję przeprowadzić interesujące szkolenia, zaprezentować swój dotychczasowy dorobek oraz przedstawić plany przyszłych działań.

Nasza Organizacja również weźmie udział w tych targach. Pomogą nam również nasi praktykańci z Portugalii, którzy razem z nami będą się prezentować podczas targów.

Marcin Spitalniak