Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN informuje o możliwości nabyciu „Cegiełki FAN-a„. Fundusze uzyskane ze sprzedaży cegiełek zostaną wykorzystane na potrzeby realizowanych projektów i działań statutowych organizacji.

 

Więcej informacji znajdą Państo po kliknięciu linku, który znajduje się po prawej stronie w głównym oknie.

Zarząd Stowarzyszenia