Stowarzyszenie realizuje wiele zadań statutowych w oparciu o swoje grupy aktywności i sekcje, w 2008 roku funkcjonowały:

 • Nordic Walking FAN Team – popularyzująca spacery z kijkami w różnych formach
 • Klub Kibica Gwardii Wrocław – grupa sympatyków siatkarskich sekcji klubu sportowego Gwardia Wrocław
 • iPR – Inicjatywa Public Relations – odpowiedzialna za działania promocyjne Stowarzyszenie, stronę internetową, kontakty z mediami itd.
 • FOTO – działają w niej osoby związane z fotografią, które przygotowują materiały zdjęciowe z najważniejszych imprez i spotkań
 • VOLONTARIUS – grupa w ramach Centrum Wolontariatu Sportowego o jej działaniach piszemy szerzej w dalszej części

Grupy realizowały różne projekty współfinansowane z różnych źródeł, m.in.:

      

Zrealizowane w 2008  najważniejsze działania:

NORDIC WALKING FAN TEAM – w związku z dużym zainteresowaniem pierwszymi spacerami z kijami, zdecydowaliśmy się na powołanie nowej sekcji w ramach Stowarzyszenia. 

 • NORDIC WALKING FAN WROCŁAW – czyli spacery po Wrocławskich parkach. Celem projektu była przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywny udział mieszkańców Wrocławia w imprezach sportowo-rekreacyjnych. W sumie w całym projekcie w czasie spacerów wzięło udział ok. 400 osób. Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław i Dolnośląski Urząd Marszałkowski.
 • NORDIC WALKING FAN TOUR – ten projekt współfinansowany był ze środków Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki projektowi mieliśmy możliwość promowania zdrowego stylu życia poprzez aktywny udział mieszkańców Dolnego Śląska. Ponadto dzięki wyjazdom możliwe było poznanie prawidłowych technik marszu Nordic Walking, który poprzez swój uniwersalny dobroczynny wpływ jest w stanie przyczynić się do poprawy kondycji i samopoczucia spacerowiczów.

 • Nordic Walking – spacer, który leczy – projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu prelekcji, których celem była przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia i zwrócenie uwagi młodzieży na nowe sposoby spędzania wolnego czasu. Ponadto naszym celem było umożliwienie, poznania prawidłowych technik marszu Nordic Walking, który poprzez swój uniwersalny dobroczynny wpływ jest w stanie przyczynić się do poprawy kondycji i samopoczucia spacerowiczów.

 • Bieganie z kijkami – sukces i zainteresowanie projektem NW FAN Wrocław, postanowiliśmy zachęcić mieszkańców do spróbowania swoich w sił w nieco aktywniejszej odmianie Nordic Walking – a mianowicie bieganiu z kijkami. Nowa forma spotkała się z dość sporym zainteresowaniem, jednak mieszkańcu wspólnie stwierdzili, że takie zajęcia są bardziej wyczerpujące i potrzebują oni lepszej kondycji do kontynuowania ich.

 • Nordic Walking – spacer, który leczy – Praktyczny Przewodnik  pod koniec roku by nieco przypomnieć się osobom, które uczestniczyły w spacerach, a także dotrzeć do nowych miłośników tej formy ruchu wydaliśmy informacyjny przewodnik. Zawierał on podstawowe dane dotyczące historii, zalet i sposobu chodu w Nordic Walking. Można w nim było znaleźć również takie elementy jak rozgrzewka, ćwiczenia siłowe czy rozciąganie. Kluczowym elementem przewodnika były jednak opisane parki w którym najlepiej uprawia się Nordic Walking.

KLUB KIBICA GWARDII WROCŁAWgrupa przez cały rok dopingowała obu sekcjom siatkarskiego klubu, organizowane były wyjazdy na mecze poza miastem. Klub Kibica również odpowiadał za organizację atrakcji w trakcie meczy we Wrocławiu.

 • SIATKARSKIE MIKOŁAJKI – w grudniu odbyła się czwarta edycja Siatkarskich Mikołajek organizowanych przez Stowarzyszenie. Na nasze zaproszenie jak i w odpowiedzi na ogłoszenia w mediach, przyszło około 2,5 tysiąca osób. Na gości czekało wiele atrakcji, liczne pokazy sportowe, bajkowe postacie, konkursy, prezenty i mega emocje serwowane wspólnie z Plus Ligą Kobiet. Wszystko to sprawiło, iż Ci najmłodsi czuli się tego dnia wyjątkowo i dzięki nam mogli przeżyć coś wyjątkowego.

DZIEŃ DZIECKA z FAN-em – ogółem w imprezie wzięło udział około 1000 osób. Festyn odbył się 1 czerwca 2008 r., czyli dokładnie w Dniu święta najmłodszych. Tego dnia wszystkie dzieci mogły przeżyć swoją przygodę ze sportem. Na miejscu na wszystkich odwiedzających czekały różne atrakcje. Można było wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych lub też poznać tajniki różnych sportów dzięki obecności sławnych zawodników wrocławskich zespołów sportowych.

PÓŁKOLONIE

 • Zima w mieście z Nordic Walking – zorganizowano dwa turnusy półkolonii, wzięła w nich udział 50 dzieci, co potwierdza rosnące zainteresowanie Nordic Walking wśród młodzieży. Umożliwiło ono również wprowadzenie młodzieży w tematykę uzależnień, jak i ich profilaktyki. Wzrost świadomości młodzieży w tym zakresie odbierany był za jeden z głównych celów organizowanego przedsięwzięcia. Podczas spotkań z trenerami, sportowcy uświadamiali uczestnikom jak korzystny ma wpływ aktywność fizyczna na rozwój, zdrowie i jakość życia człowieka.
 • Lato w mieście – głównym celem zadania był aktywny wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wrocław. Wypoczynek wzbogacony został o zajęcia sportowe w różnych dyscyplin sportu, połączonych z zajęciami wprowadzającymi młodzież w tematykę uzależnień i ich profilaktyki. Nasi praktykanci z Portugalii prowadzili również zajęcia z podstaw angielskiego i portugalskiego.

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI – jak co roku wiele organizacji brało udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Po trzech latach przerwy czynny udział wzięliśmy również my, w Gimnazjum nr 5 przy ulicy Pawłowa – tematem przewodnim był „Wpływ edukacji na styl życia i zdrowie człowieka„. Tego dnia dyskutowaliśmy o zdrowym stylu życia i naukowym podejściu do tej sprawy. Główną częścią dnia był wykład poruszający wiele aspektów uprawiania sportu i zdrowego stylu życia. Rozmawialiśmy o zdrowym sporcie – czyli jak należy to właściwie robić, aby pomóc sobie, a nie zaszkodzić. Również poruszyliśmy temat o zdrowym odżywianiu – jak może wpłynąć na dobre samopoczucie, dobrą sprawność fizyczną. Pokazaliśmy również jak myślenie i podłoże psychologiczne może wpłynąć na efektywność w sporcie i odnoszenie korzyści zdrowotne.

INNE DZIAŁANIA

Prezentowaliśmy swoje akcje oraz osiągnięcia na Targach TOP [Targi Organizacji Pozarządowych] przygotować naszą prezentację jak i stoisko pomogli nam praktykanci z programu Leonardo Da Vinci (dwaj Portugalczycy, którzy przez blisko 6 miesięcy działali u nas w organizacji). W czasie targów nawiązaliśmy kontakt z różnymi organizacjami.

Kontakt z organizacją studencką AISEC doprowadził do przyjazdu do nas kolejnego praktykanta [tym razem z Turcji], który zaprojektował nową stronę organizacji (był w Polsce ok. 2 miesięcy). Po jego zmianach strona nabrała kolorytu i jest co raz częściej oglądana przez mieszkańców Wrocławia oraz innych uczestników projektów realizowanych przez naszą organizację.

Dzięki współpracy z różnymi organizacjami oraz partnerami zaczęliśmy również pozyskiwać co raz więcej wolontariuszy i osób do pomocy. W końcówce 2008 roku nasza organizacja liczyła ponad 50 członków oraz ok. 5 stałych wolontariuszy.