W związku z rozwijającą się grupą Nordic Walking mamy przyjemność ogłosić konkurs na logo sekcji Nordic Walking FAN Team. Już od lutego 2008 roku prężnie rusza działalność tej grupy. Zorganizowane zostaną liczne wyjazdy w celu promowania tego sportu.

 

W związku z tym potrzebujemy loga, które będzie symbolem naszej sekcji. Będzie ono używane na stronie, plakatach, koszulkach, bluzach, czapeczkach i innych materiałach jakie wydamy.

Mamy nadzieję, że przyciągnie ono kolejnych członków grupy. Dlatego też liczymy na Państwa kreatywność i pomysłowość. Wszystkie projekty prosimy przesyłać najpóźniej do końca stycznia 2008 roku na kasia.moskal@fan.org.pl.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Tym samym zachęcamy do kreatywności! Jak również zapisywania się do grupy i czynnego uczestnictwa w naszych akcjach. Więcej szczegółów o poszczególnych wyjazdach już wkrótce na stronie.

Regulamin konkursu:

1. Celem konkursu jest promocja Nordic Walking jak również uzyskanie przez grupę Nordic Walking FAN Team logotypu, którym będzie się posługiwać.

2. Organizatorem konkursu jest sekcja Nordic Walking FAN Team działająca przy Stowarzyszeniu Promocji Sportu FAN z siedzibą przy ul. Krupniczej 15, 50-075 Wrocław

3. Przedmiotem konkursu są indywidualne lub zespołowe (do dwóch osób) prace komputerowe (w dowolnym programie graficznym) nawiązujące do tematu konkursu.

4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pasjonatów tej dyscypliny oraz specjalistów od grafiki komputerowej.

5. Konkurs prowadzony będzie w jednym etapie.

6. Termin składania prac mija z dniem 30.01.2008

7. Oceny prac dokona jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dn. 8.02.2008

8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do dn. 10.02.2008 na stronie internetowej naszego stowarzyszenia: www.fan.org.pl

9. Nagrody: o zwycięzcom konkursu nagrody fundują organizatorzy, o przewidywana jest prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej www.fan.org.pl

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach lub środkach masowego przekazu, stronie internetowej itp. Uczestnik konkursu wyraża jednocześnie zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki konkursu z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane w celach marketingowych organizatora i sponsorów konkursu. Uczestnik konkursu wyraża też zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133,poz.883).

11. Zgłoszone na konkurs prace powinny być oznaczone na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora,

12. Jedna osoba może być autorem lub współautorem nie więcej niż dwóch prac.

13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem tego regulaminu.