W dniu 13.11 nasze Stowarzyszenie rozpoczyna projekt pod nazwą „ReStart dla Serca”, przy współpracy z Fundacją Jurka Owsiaka, która będzie szkolić uczestników projektu oraz Polską Ligą Siatkówki chcemy poprawić bezpieczeństwo na obiektach sportowych.

 

Już jutro Hala Orbita będzie gościć grupę instruktorów z Fundacji Jurka Owsiaka, która będzie szkolić pracowników Hali oraz siatkarzy Gwardii Wrocław w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy z użyciem defibrylatora AED.

Jest to pierwsze szkolenie Fundacji w ramach projektu ReStart dla Serca mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w klubach uczestniczących w rozgrywkach Polskiej Ligi Siatkówki.

Wiadomym jest, że o przeżyciu osoby poszkodowanej decyduje czas rozpoznania stanu poszkodowanego i udzielenia mu pomocy tuż po zdarzeniu, jeszcze przed przybyciem służb medycznej. Temu właśnie mają służyć zaplanowane szkolenia.

Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN oraz wsparciu projektu przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kluby siatkarskiej ekstraklasy będą miały do dyspozycji nowoczesne urządzenia umożliwiające udzielenie skutecznej pomocy osobie, u której doszło do Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK).

Nagłe Zatrzymanie Krążenia to sytuacja, w której serce nagle i nieoczekiwanie przestaje przepompowywać krew z powodu zaburzenia układu przewodnictwa elektrycznego mięśnia sercowego. Serce jest wtedy w stanie śmiertelnego migotania komór. Jedynym efektywnym sposobem na przerwanie NZK jest dostarczenie impulsu elektrycznego przy pomocy urządzenia zwanego defibrylatorem. Impuls elektryczny powinien wygasić chaotyczną akcję elektryczną serca i umożliwić podjęcie normalnego rytmu pracy.

Decydującym (krytycznym) elementem jest czas rozpoznania stanu poszkodowanego i udzielenia pomocy, najczęściej przez świadków zdarzenia. Udzielenie skutecznej pomocy w ciągu dwóch minut daje 90 % szans na przeżycie. Z każdą minutą szanse te spadają o kolejne 7 – 10 %, a po upływie 10-ciu minut wynoszą mniej niż 10 %.

Wczesne użycie defibrylatora nawet przez osobę nie posiadającą wykształcenia medycznego znacznie zwiększa szanse na przeżycie. W skali roku problem NZK dotyczy ok. 40 000 osób.

O tym, jak duży jest to problem mogą świadczyć statystyki: według danych Polskiej Rady Resuscytacji profesjonalnym służbom ratowniczym, w naszych warunkach udaje się uratować co dwudziestą osobę z NZK.

We wtorek kolejne szkolenie w Kędzierzynie Koźlu.