Przy okazji symulacji wypadku oraz szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, w LO nr VIII odbył się również konkurs na plakat dotyczący czterech pierwszych minut po wypadku.

 

Zoorganizowano konkurs z nagrodami, w którym wzieło udział 8 prac.

Głosowanie odbywało się w dwóch różnych gremiach, jednym było jury składające się z przedstawicieli szkoły, stowarzyszenia, koła naukowego oraz nyskiej uczelni.
Poszczególne organizacje były reprezentowane przez:
Barbarę Orzechowską – LO VIII – przewodniczący jury
Marka Kowalskiego – SKN COR
Alicję Noskowicz – SPS FAN
Dariusza Moćko – PWSZ Nysa

Jury zdecydowało, iż pierwszą nagrodę należy podzielić między prace z numerem 6 i 5, tak więc pierwsze miejsce zajeły prace autorstwa Agaty Chodorowskiej (praca nr 6) oraz Hanny Stalskiej i Grażyny Koman (praca nr 5), trzecie miejsce zajeła praca autorstwa Hanny Stalskiej i Grażyny Koman (praca nr 2).

Uczniowie szkoły, którzy mogli również głosować na prace, zdecydowali pierwsze miejsce przyznać pracy nr 1, natomiast kolejne miejsca zajmowały prace nr 5 i 7.